Surplus heeft een fusieproces met Elisabeth en de Breedonk achter de rug en probeert de omslag te maken naar een organisatie waarin de wens en de mogelijkheden van de klant veel meer centraal komen te staan. Deze inhoudelijke omslag in het denken en doen moet mede vorm krijgen door de juiste ondersteunende instrumenten zoals het Elektronisch Cliënten Dossier. Surplus heeft uiteindelijk gekozen voor het ECD ONS van Nedap. 

Surplus is net zoals uw organisatie in belangrijke mate afhankelijk van haar informatiesystemen. Het zorginformatiesysteem helpt bij het leveren van goede zorg. Het ondersteunt de medewerker en zorgt voor de communicatie naar uw cliënt en de familie. Een goed systeem is essentieel om de organisatie op koers te houden.

Bestuurders Anton van Mansum en Anthonie Maranus van Surplus vertellen hoe de nieuwe visie tot stand is gekomen. En hoe het nieuwe zorginformatiesysteem is geïmplementeerd. 

Bent u overtuigd dat uw huidig systeem ook voor de toekomst de beste keuze is? Sluit deze aan bij de wensen die u heeft? En kan deze uw organisatie optimaal faciliteren? Of denkt u misschien na over de volgende vragen:

- Zijn andere systemen werkelijk zoveel beter?  

- Hoe groot is het risico van overstappen?  

- Hoe pakken we zo’n project aan?  

- Hoeveel tijd en geld gaat me dat kosten?  

Tijdens de workshops in de middag delen alle aanwezige organisaties hun ervaringen en kennis met betrekking tot deze vragen.

Workshops In een aantal workshops neemt Surplus u mee in haar ervaringen met het zorgdossier, het rooster, het behandeldossier en de ondersteuning van de bedrijfseconomische afdelingen.  

Als partner van Surplus vertelt M&I partners over haar rol als ICT-adviesbureau in de begeleiding van het ECD-selectietraject. Welke strategische en tactische vraagstukken is Surplus tegen gekomen in deze zoektocht? 

Infozorg neemt u mee in de implementatievraagstukken. Surplus komt vaneen applicatielandschap met Caress, DRP, Ysis en Monaco als kernapplicaties in het primaire zorgproces en is volledig integraal gaan werken in 1 ECD. Hoe wordt er nu multidisciplinair samengewerkt tussen de verschillende disciplines en welke hobbels zijn hier overwonnen?  

Nedap Healthcare vertelt over haar ontwikkelingen met het zorgregistratiesysteem Ons.  

We hopen u te mogen ontmoeten tijdens deze vrijblijvende bijeenkomst. We gaan graag in gesprek!  

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Surplus, een regionale welzijns- en zorgorganisatie met dochterstichtingen in West- en Midden-Brabant.

Herkent u zich in deze vraagstukken en wilt u dit niet missen? Bent u bestuurder of manager in de zorg? Vul dan het onderstaande contactformulier in en zorg dat u er bij bent. We zien u graag op donderdag 7 november bij De Borgh in Zevenbergen.

Inschrijven Surplus inspiratiedag